Haber

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2431 işçiyi mülakatsız işe alıyor! En az 60 KPSS puanı olan…

Resmi Gazete’de yayınlanan ilana göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra teşkilatında KPSS(B) küme puan sıralamasına göre 2431 sözleşmeli işçi alımı yapılacak. Başvuru kuralları ve duyurunun tüm detayları haberimizde.

SATIN ALINACAK PERSONEL

 • 134 Aile Sosyal Destek Çalışanı,

 • 72 Sosyal Hizmet Uzmanı,

 • 122 Psikolog,

 • 32 Fizyoterapist,

 • 22 Çocuk Gelişimcisi,

 • 20 Diyetisyen,

 • 105 Öğretmen,

 • 8 Avukat,

 • 124Hemşire,

 • 41Diğer Sağlık Çalışanı,

 • 225 Ofis Çalışanı,

 • 8 Teknisyen,

 • 11 Teknisyen,

 • 223 Savunma ve Güvenlik Görevlisi,

 • 23 Yurt İdaresi Görevlisi,

 • 1261 Destek Çalışanı ( 66 Engelli Bakıcısı, 533 Yaşlı Bakıcısı, 394 Bebek Bakıcısı, 17 Bakım Elemanı, 243 Temizlik Elemanı, 8 Şoför)

Aile Sosyal Destek Görevlisi (4/B) Pozisyon Bölüm Dağılım Tablosu;

4/B Sözleşmeli İşçi Statü Dağılımı Tablosu;

Yurt İdaresi Çalışanı (4/B) Durum Bölümü Dağılım Tablosu;

Destek Çalışanı (4/B) Durum Bölümü Dağılım Tablosu;

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

 1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

 2. Son başvuru tarihi prestiji ile başvuru yapılan durumun gerekli bölümünden mezun olmak (Sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen eğitim düzeyinin üzerinde bir eğitim düzeyinden mezun olan ve KPSS puanına sahip adayların başvuruları) bu eğitim düzeyi kabul edilmeyecektir.),

 3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık ve malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

 4. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine eklenen “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmeleri nedeniyle kurumları tarafından sözleşmeleri feshedilirse veya süresi içinde sözleşmelerini tek taraflı olarak feshederlerse, sözleşme süresi, Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen istisnalar dışında, sözleşmeyi yenilemedikleri takdirde sözleşmenin sona erdiği tarihten itibaren sona erer. Kurumların sözleşmeli personel kadrolarında bir yıl geçmedikçe çalıştırılamazlar.” koşulu karşılamak için.

1) Aile Sosyal Güçlendirme Çalışanı (4/B) (ASDEP) statüsüne atanabilmek için;

a) Yükseköğretim kurumlarında lisans eğitimi veren Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmet ve Sosyal Hizmetler, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Aile ve Tüketici Bilimleri, Manevi Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerinin birinden mezun olmak, b) KPSS B kümesi (KPSS) 2022 P3 puanı En az 60 geçerli puana sahip olmak.

2) Sosyal Hizmet Uzmanı (4/B) kadrosuna atanabilmek için;

a) Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmet ve Sosyal Hizmetler lisans programlarından birinden mezun olmak,

b) 2022 yılında KPSS B küme (KPSS) P3 puanında en az 60 geçerli puana sahip olmak.

3) Psikolog (4/B) kadrosuna atanabilmek için;

a) Psikoloji lisans programından mezun olmak,

b) 2022 KPSS B küme (KPSS) P3 puan türünden en az 60 geçerli puana sahip olmak.

4) Fizyoterapist (4/B) kadrosuna atanabilmek için;

a) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programlarının birinden mezun olmak,

b) 2022 KPSS B küme (KPSS) P3 puan türünden en az 60 geçerli puana sahip olmak.

5) Çocuk Geliştirici (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;

a) Çocuk Gelişimi, Çocuk Sağlığı ve Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi lisans programlarının birinden mezun olmak,

b) 2022 KPSS B küme (KPSS) P3 puan türünden en az 60 geçerli puana sahip olmak.

6) Diyetisyen (4/B) olarak atanabilmek için;

a) Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak,

b) 2022 KPSS B küme (KPSS) P3 puan türünden en az 60 geçerli puana sahip olmak.

7) Öğretmenliğe atanabilmek için (4/B);

a) Yükseköğretim kurumları; Sınıf Öğretmenliği, Özel Eğitim Öğretmenliği, Özel Eğitim, Zihin Engelliler Öğretmenliği, Görme Engelliler Öğretmenliği, İşitme Engelliler Öğretmenliği, Üstün Zekalılar Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Okul Öncesi Çocuk Gelişimi ve Öğretmenliği, Anaokulu Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okuldan Mezun olmak Öğretmenlik Öncesi, Çocuk Gelişimi ve Barınma Ekonomisi Öğretmenliği, Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenliği lisans programlarından biridir.

b) 2021 ve 2022 KPSS P10 puan türünden en az 60 geçerli puana sahip olmak.

8) Avukat kadrosuna atanabilmek için (4/B);

a) Hukuk fakültesi lisans programından mezun olmak,

b) 2022 KPSS B küme (KPSS) P3 puan türünden en az 60 geçerli puana sahip olmak,

c) Başvurunun son günü itibari ile avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak veya avukatlık staj bitirme belgesine sahip olduğunu belgelemek ve avukatlık ruhsatı almak üzere Türkiye Barolar Birliğine başvurmak,

9) Başka bir Sağlık Çalışanına (4/B) atanabilmek için;

a) Acil Bakım Teknikeri, Acil Yardım Teknisyeni, Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri, Paramedik, Acil Yardım, İlk ve Acil Yardım önlisans programlarının birinden mezun olmak,

b) 2022 yılında KPSS P93 puan türünden en az 60 geçerli puana sahip olmak.

10) Hemşire (4/B) kadrosuna atanabilmek için;

a) Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memuru lisans programlarının birinden mezun olmak,

b) 2022 KPSS B küme (KPSS) P3 puan türünden en az 60 geçerli puana sahip olmak,

11) Memur (4/B) kadrosuna atanabilmek için;

a) Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Büro Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Adalet, Genel İşletme, İşletme, İşletme, İşletme, İşletme, İşletme-Muhasebe, Hukuk Bürosu İdare ve Sekreterlik önlisans programlarından birinden mezun olmak.

b) 2022 yılında KPSS P93 puan türünden en az 60 geçerli puana sahip olmak.

12) Teknisyen (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;

a) Elektrik veya Elektrik Teknolojisi, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektronik Teknolojisi, Elektrik ve Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Teknisyeni, Doğalgaz Isıtma ve Tesisat Teknisyeni, Doğalgaz Isıtma ve Tesisat Teknolojisi, Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat, İnşaat Teçhizat Teknolojisi, Tesisat, Tesisat Teknolojisi, Bina Tesisat Teknolojisi, Bina İnşaatı, Metal İşleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

b) 2022 yılında KPSS P93 puan türünden en az 60 geçerli puana sahip olmak.

13) Tekniker (4/B) kadrosuna atanabilmek için;

a) Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alan ve Dallarından, İnşaat Teknolojisi Alanı ve Parçaları veya Ahşap Teknolojisi Alanı – Ahşap Yapı (Doğrama) Şubesi, Ahşap Teknolojisi Alanı ve Branşları veya Mobilya ve İçmimarlık Alanı ve Parçaları, Metal Teknolojisi Alanı ve Branşlardan mezun olmak.

b) 2022 yılında KPSS P94 puan türünden en az 60 geçerli puana sahip olmak.

14) Savunma ve Güvenlik Görevlisi (4/B) kadrolarına atanabilmek için;

a) Ortaöğretim kurumlarının rastgele bir alanından mezun olmak.

b) Son kullanma tarihi itibari ile son kullanma tarihi geçmemiş Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına (üzerinde ibare bulunan) sahip olmak.

c) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanununun 10 uncu maddesinde belirtilen şartları taşımak.

ç) 2022 yılında KPSS P94 puan türünden en az 60 geçerli puana sahip olmak. d) Durum için belirlenen cinsiyet kuralını taşımak.

15) Yurt İdari Görevlisi (4/B) kadrosuna atanabilmek için;

a) Yükseköğretim kurumlarında lisans eğitimi veren Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Manevi Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerinin birinden mezun olmak,

b) 2022 KPSS B küme (KPSS) P3 puan türünden en az 60 geçerli puana sahip olmak.

16) Takviye Personeli (Engelli Bakımı) (4/B) kadrosuna atanabilmek için;

a) Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı ve Orta Öğretim Kurumlarının Bölümleri, Acil Tıp Alanı ve Branşları veya Acil Sağlık Hizmetleri Alanı – Acil Tıp Teknisyeni Şubesi, Hemşirelik-Ebelik Sağlık Memurluğu Alanı – Ebelik-Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memuru Alanı – Sağlık Memurları Şubesi’nden, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memuru Alanı – Ebelik Bölümü veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memuru Alanı – Ebelik-Hemşirelik Bölümü, Sağlık Hizmetleri Alanı – Ebe Yardımcı Kolu – Sağlık Hizmetleri Anabilim Dalı, Sağlık Hizmetleri Anabilim Dalından Mezun – Sağlık Teknikeri Bölümü

b) 2022 yılında KPSS P94 puan türünden en az 60 geçerli puana sahip olmak.

c) Konum için belirlenen cinsiyet kuralını taşımak.

17) Destek Görevlisi (Yaşlı Bakımı) (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;

a) Ortaöğretim Kurumlarının Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanı ve Branşları, Acil Tıp Alanı ve Branşları veya Acil Sağlık Hizmetleri Alanı – Acil Tıp Teknisyeni Bölümü, Hemşirelik-Ebelik Sağlık Memuru Alanı – Ebelik-Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memuru Alanı – Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Görevlisi Alanı – Sağlık Memurları Kollarından Birinden, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Hizmetlisi Alanı – Ebelik Bölümü veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Görevlisi Alanı – Ebelik-Hemşirelik Branşı, Sağlık Hizmetleri Alanı – Ebe Yardımcılığı Bölümü – Sağlık Hizmetleri Anabilim Dalı Asistanlık Bölümünden Mezun, Sağlık Hizmetleri Anabilim Dalı – Sağlık Teknikeri Bölümü

b) 2022 yılında KPSS P94 puan türünden en az 60 geçerli puana sahip olmak.

c) Pozisyon için belirlenen cinsiyet kuralını taşımak.

18) Takviye Personeli (Çocuk Bakıcısı) (4/B) statüsüne atanabilmek için;

a) Ortaöğretim Kurumlarının Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alan ve Dallarından mezun olmak.

b) 2022 yılında KPSS P94 puan türünden en az 60 geçerli puana sahip olmak.

c) Pozisyon için belirtilen cinsiyet şartını taşımak.

19) Takviye Personeli (Bakım Personeli)(4/B) statüsüne atanabilmek için;

a) Ortaöğretim Kurumlarının Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alan ve Dallarından mezun olmak.

b) 2022 yılında KPSS P94 puan türünden en az 60 geçerli puana sahip olmak.

c) Konum için belirlenen cinsiyet kuralını taşımak.

20) Destek Görevlisi (Sürücü) statüsüne atanabilmek için;

a) Ortaöğretim kurumlarının rastgele bir eğitim-öğretim dalından mezun olmak,

b) Hizmetin niteliğine göre 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre 01/01/2016 tarihinden önce en az B sınıfı prestijli sürücü, ve 01/01/2016 tarihinden sonra prestijli D1 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

c) Başvurunun son günü itibari ile 3 yıllık sürücü belgesine sahip olmak.

ç) 2022 yılı KPSS P94 puanı bakımından en az 60 geçerli puana sahip olmak.

21) Destek Personeli (Temizlik) (4/B) statüsüne atanabilmek için;

a) Ortaöğretim kurumlarının rastgele bir alanından mezun olmak.

b) 2022 yılında KPSS P94 puan türünden en az 60 geçerli puana sahip olmak.

c) Konum için belirlenen cinsiyet kuralını taşımak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını yapıyor 28/04/2023-08/05/2023tarihlerin ortasında son gün saat 23:59’a kadar Cumhurbaşkanlığı Meslek Kapısı’ndan geçilir. (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ) e-Devlet ile giriş yaparak. Belirtilen süreler içerisinde Cumhurbaşkanlığı Meslek Kapısından yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Birden fazla bölümden mezun olan veya birden fazla durumun koşullarını sağlayan adaylar yalnızca bir (1) bölüm veya pozisyona başvurabileceklerdir.

Gerçeğe aykırı belge veren veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmışsa atamaları iptal edilecek ve yönetim tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Sözleşmeli işçi alımı başvurularında adaylardan istenecek bilgi ve belgeler şunlardır:

a) Bir adet vesikalık fotoğraf (Adayların fotoğrafı e-Devlet üzerinden otomatik olarak yüklenecek olup, fotoğrafı yüklenmeyenlerin son 6 ay içinde çekilmiş yüzü tamamen görünür şekilde bir adet vesikalık fotoğrafını başvuru sırasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir. , adayın kolayca tanınmasını sağlayacaktır.) b) Adayların mezuniyet bilgileri sisteme otomatik olarak yüklenecektir. Mezuniyet bilgileri görüntülenemeyen adayların ilgili kutucuğu işaretlemeleri ve onaylı diploma örneğini veya mezuniyet belgelerini manuel olarak yüklemeleri gerekmektedir.

c) Yurtiçi veya yurtdışındaki eğitim kurumlarından mezun olup ilanda aranan eğitim düzeyine eşdeğer adayların diploma veya mezuniyet belgeleri yerine “Denklik Belgeleri” yüklemeleri gerekir.

ç) Adres bildirimi, isim sicil ve askerlik bilgileri otomatik olarak sisteme yüklenecek olup, adayların ayrıca göreve devam etmelerine engel teşkil edecek bir akıl hastalığı bulunmadığını beyan etmeleri gerekmektedir.

d) Adaylar, başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol ederek “Aday Başvuru Bilgileri” formunu yazdırmalıdır.

e) 657 sayılı Kanunun 4/B kapsamında çalışmış/çalışmış adaylar için e-devletten alınacak SGK hizmet beyannamesi meslek kapısına yüklenecektir.

f) Sürücü ünvanı başvurusu yapacak adayların sürücü belgesini önlü arkalı tarayarak pdf formatında Meslek Kapısına yüklemeleri gerekmektedir.

g) Koruma ve Güvenlik Görevi ünvanı için başvuru yapacak adayların Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartının önünü ve arkasını taratarak pdf formatında Meslek Kapısına yüklemeleri gerekmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler